GFG Travel Intentions Report

beach-2402308__340.jpg
  • Het Garantiefonds Reizen is verhuisd. Nieuw adres: Kalkoven 5 (b. 0202), 1820 Steenokkerzeel.

GFG® Travel Intentions Report

Het GFG® Travel Intentions Report (GTIR) bestudeert 4 keer per jaar de reisplannen van de Belgische consument. Wie nog niet geboekt heeft, geeft inzicht in wat hij van plan is in de volgende 24 maanden. Denkt hij op reis te gaan? Naar waar zal hij trekken en wat wil hij op vakantie doen? Hoe en wanneer denkt hij te boeken? En wat motiveert of weerhoudt hem om te boeken?

Continue monitoring van de reisintenties van de Belg

Het GTIR is uniek in haar soort voor de toeristische sector in België én in Europa. De studie onderzoekt elk trimester een indrukwekkende steekproef en tikt af op ongeveer 3400 ondervraagde consumenten per jaar. We bevragen elk kwartaal 850 respondenten die staan voor 2500-3000 reizigers. Concreet vragen we Belgen ouder dan 18 jaar of zij van plan zijn in de volgende 24 maanden op reis te gaan. Zij vullen een 15 minuten durende vragenlijst in waarin er een zo volledig mogelijk beeld geschetst wordt van hun intenties en hoe concreet die al zijn.

38 belangrijke parameters op maat raadpleegbaar

We selecteerden in totaal 38 voor de sector relevante vragen. De antwoorden hierop geven een zeer volledig beeld van wat de Belgische consument van plan is in de volgende 24 maanden, maar ook wat hij daarbij belangrijk vindt en zijn keuze zal beïnvloeden. Zo worden de reisintenties van de Belgische consument in kaart gebracht. De trimestriële bevraging zorgt ervoor dat trends en evoluties zichtbaar worden nog vóór ze effectief in de praktijk voelbaar zijn.

In de interactieve en permanente online rapporteringstool kan de gebruiker zelf filters instellen en zo duizenden combinaties maken met diverse parameters. De rapporten zijn direct beschikbaar, heel het jaar door.

GfK Summary Page Intentions Q1 2022.png