Faillissementen

  • Faillissement Ornella Travel - 31/08/2021. Reizigers kunnen een schadedossier indienen bij het Garantiefonds Reizen via deze link.

Faillissement Tellus 25 oktober 2021

Op 25/10/2021 heeft de Rechtbank van Koophandel het faillissement uitgeproken van de n.v. TELLUS, gevestigd te 1081 Brussel, Basilieklaan 353 bte 25. De curator is Mr Maïa Gutmann le Paige, Wetstraat 28/8 1040 Brussel (gutmann@lgd-law.be; 32 (0)2/510.60.12).

Reizigers kunnen een schadedossier indienen bij het Garantiefonds Reizen via deze link.

Faillissement Ornella Travel 31 augustus 2021

Op 31/08/2021 heeft de Rechtbank van Koophandel het faillissement uitgeproken van de n.v. ORNELLA TRAVEL, gevestigd te 4000 Luik, place Xavier Neujan 39. De curator is Mr Léon-Pierre Proumen, place du Haut-Pré 10 à 4000 Liège (04/229.96.21; lp.proumen@cavenaile-law.be).

Reizigers kunnen een schadedossier indienen bij het Garantiefonds Reizen via deze link.

Faillisement Nomades 5 februari 2020

Op 05/02/2020 heeft de Ondernemingsrechtbank het faillissement uitgesproken van de sa Nomades, gevestigd te 1180, Brussel , St. Job plein 27. De curator is : Bernard VANHAM (bv@exalaw.be) Rue de Charleroi 2 à 1400 Nivelles - tel 067 874 790

Reizigers kunnen een schadedossier indienen bij het Garantiefonds Reizen via deze link.

Faillissement Katrijns Reisboetiek 18 oktober 2019

Op 17/10/2019 heeft de Rechtbank van Koophandel het faillissement uitgeproken van de bvba KATRIJNS REISBOETIEK, gevestigd te 3583 Paal-Beringen, Heldenlaan 37. De curator is Mr Bussers Patrick, Visserijstraat 4, 3590 Diepenbeek (tel.: 011/35.19.10; mail: bussers.adv@skynet.be)

Reizigers kunnen een schadedossier indienen bij het Garantiefonds Reizen via de website.

Faillissement THOMASCOOK BELGIUM, THOMAS COOK RETAIL BELGIUM en THOMAS COOK RETAIL 9 oktober 2019

De Gentse ondernemingsrechtbank heeft Thomas Cook Belgium nv en Thomas Cook Retail nv op 25/09/2019 failliet verklaard en de Gentse ondernemingsrechtbank heeft Thomas Cook Retail Belgium nv op 01/10/2019 failliet verklaard.

De Gentse ondernemingsrechtbank heeft 3 curatoren aangesteld, Mr. Mieke Verplancke (Zuidstationstraat 34-36, B-9000; Tél:  +32 9 233 66 40; e-mail: mieke.verplancke@vaneeghem.com)- Pieter Huyghe (Savaanstraat 72, B-9000 GENT; Tél. +32 9 223.63.59 email: pieterhuyghe@kantoortorrekens.be) - Hans De Meyer (Coupure 373, B-9000 GENT; Tél: +32 9 223 32 13; e-mail: Hans.De.meyer@vpdmm.be). Er werden ook twee rechters-commissarissen aangesteld, die toezicht moeten houden op de procedure en machtigingen verlenen. De schuldeisers kunnen binnen de dertig dagen aangifte doen van schuldvorderingen en dit enkel en alleen via de website: www.regsol.be