Algemene Voorwaarden: rechtsbevoegdheid

look
  • Het Garantiefonds Reizen is verhuisd. Nieuw adres: Kalkoven 5 (b. 0202), 1820 Steenokkerzeel.

Rechtsbevoegdheid

Artikel 30.

Alle geschillen in verband met dit verzekeringscontract behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Alle geschillen in verband met de garantieverzekering van GFG blijven onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel vallen. Deze geschillen kunnen ingeleid worden in de taal die eiser verkiest, hetzij het Frans of hetzij het Nederlands. GFG aanvaardt uitdrukkelijk de door de eiser gekozen taal en ziet af van het recht om een vertaling van de akten te eisen.
Voor geschillen die onder de materiële bevoegdheid van de vrederechter vallen, is de vrederechter van Zaventem of deze van het vierde kanton Brussel bevoegd, naar keuze van de eiser.

Het Belgisch recht is van toepassing.