Algemene Voorwaarden: rechtsbevoegdheid

look
  • Voor schadegevallen, gelieve rekening te houden met een behandelingstermijn tussen de 3 en 6 maanden.

Rechtsbevoegdheid

Artikel 30.

Alle geschillen in verband met dit verzekeringscontract behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing