Algemene Voorwaarden: woonplaats

look
  • Voor schadegevallen, gelieve rekening te houden met een behandelingstermijn tussen de 3 en 6 maanden.

Woonplaats

Artikel 29.

Zonder afbreuk te doen aan artikels 6 en 11, moeten de voor de Vereniging bestemde mededelingen, om geldig te zijn, aan haar maatschappelijke zetel gedaan worden; diegene die voor de Onderling Verzekerde bestemd zijn, worden geldig gedaan aan het laatste door de Vereniging gekende adres.